Media

Vraag 1: Hoe wordt uw beroep genoemd?

 • Kraamverzorgende

Vraag 2: Voor welk berijf/instelling/instituut werkt u?

 • Yunio Kraamzorg

Vraag 3: Op welke afdeling werkt u?

 • Kraamzorg midden Nederland

Vraag 4: Sinds wanneer werkt u als kraamverzorgende bij (...)?

 • Ik doe dit werk sinds 2006

Vraag 5: Wist u als kind al dat u dit beroep zou gaan uitoefenen?

 • Nou via een hele omweg ben ik in de kraamzorg beland. Ben begonnen als chef kok.

Vraag 6: Waarom heeft u voor dit beroep gekozen?

 • Het is heel mooi om een eerste week van een mensen leven mee te mogen maken, en de ouders te mogen begeleiden en het verzorgen van hun kostbaarste bezit.

Vraag 7: Heeft u voor dit beroep een specifieke opleiding of cursus gevolgd?

 • Ik had al een voor opleiding in de zorg en heb daarna de specialisatie voor kraamzorg gedaan.

Vraag 8: Wat vindt u het leukste onderdeel van uw beroep?

 • Dat je aan het einde van een zorg ziet dat de ouders en de baby het heel goed samen kunnen doen na alles wat je ze verteld en uitgelegd hebt.

Vraag 9: Kunt u vertellen over een leuk voorval/ een leuke anekdote tijdens uw werk?

 • Een papa zat heel trots te vertellen dat hij de baby kamer helemaal zelf gemaakt en geschilderd had. Ook de muren..... Waarop ik al zei dat het maar zo kan gebeuren dat de baby een muur onder poept. De vader zegt dat ik niet zo gek moet doen..... De volgende ochtend als ik aan kom zie ik de papa zitten met een emmertje met sop en een borstel..... Dit zegt meer dan genoeg.

Vraag 10: Hoe ziet een typische werkdag voor u er uit?

 • Een werkdag is voor ons nooit hetzelfde. Elke dag is anders.
 • We hebben wel een bepaalde richtlijn van werken. In de ochtend de controles en het badje en in de middag rust. Maar al zouden we een planning maken dan zal die altijd bijgesteld moeten worden.

Vraag 11: Heeft u daarnaast nog andere taken?

 • Het huishouden hoort er ook bij en elke dag het sanitair schoonmaken.

Vraag 12: Bent u voor al uw taken zelf verantwoordelijk? Voor welke wel/niet?

 • Voor alles wat we doen hebben we onze eigen verantwoording daarnaast doen we alles in overleg met de verloskundige als het op het medisch vlak aan komt.

Vraag 13: Bent u verantwoordelijk voor het werk van anderen? Zo ja wie?

 • Nee

Vraag 14: Moet u zich houden aan (wettelijke) voorschriften? Zo ja,

wanneer (voorbeeldsituatie)?

 • Er zijn in ons werk veel protocollen waar wij ons aan moeten houden. Bijvoorbeeld als een temperatuur afwijkt moeten we dit na een bepaalde tijd nog een keer meten en als die nog afwijkt moet er actie ondernomen worden en dan is het per situatie afhankelijk welke acties.

Vraag 15: Krijgt u van anderen aanwijzingen of instructies om uw werk uit te voeren? Zo ja, wanneer (voorbeeldsituatie)?

 • Nee, iedereen heeft zijn vaste dingen die hij moet doen op medisch vlak en qua huishouden doet iedereen dat op zijn manier en rekening houdend met de leefwijze van het gezin.

Vraag 16: Waarom vindt u zichzelf geschikt voor dit beroep? Kunt u uitleggen waarom u dat vindt?

 • Ik kan mij heel makkelijk aanpassen en goed inleven. Daarnaast is het van belang dat je respect hebt voor iedereen.

Vraag 17: Overlegt u met collega's om uw werk goed uit te kunnen

         Zo ja, wanneer (voorbeeldsituatie)? Soms als we tegen een probleem aan lopen en even willen               weten hoe je collega het zou op lossen of dat hij een idee heeft.

Vraag 18: Heeft u rechtstreeks contact met klanten? Zo ja, wanneer (voorbeeldsituatie)?

 • Het zijn cliënten en ja ik heb rechtstreeks contact met ze. Anders kan je je werk niet doen.

Vraag 19: Werkt u vooral binnen of juist buiten? Wat zijn hiervan de voor- en nadelen?

 • Helaas zitten wij altijd binnen. Dus ook met het mooie weer.

Vraag 20: Heeft u vaste of wisselende werktijden? Wat zijn hiervan de

voor- en nadelen?

 • Ik werk 8 tot 10 dagen achter elkaar en alleen overdag. Er zijn collega's die ook in de nacht werken maar dat doe ik niet meer ivm mijn eigen gezondheid.

Vraag 21: Vindt u uw werk geestelijk of lichamelijk zwaar? Waarom wel/niet? Hoe voorkomt u dat het werk te zwaar wordt (afwisseling in het werk, op tijd pauzes nemen, werk niet mee naar huis nemen- letterlijk en figuurlijk)?

 • Dit is heel zwaar werk. Zowel lichamelijk als geestelijk. Ik heb ervoor gekozen wat verder van huis af te werken zodat ik mij kan voorbereiden maar ook af kan sluiten in de auto. Thuis ben ik ik echt thuis. Pauze nemen schiet er soms wel eens bij in doordat je altijd met moeder en kind bezig bent.

Vraag 22: Reist u voor uw werk? Wat zijn hiervan de voor- en nadelen?

 • Ja een half uur gemiddeld alleen heen en dan op nog terug. Sta ik vaak in de file

Vraag 23: Hoe ziet u de toekomst voor uw beroepsgroep/branche/het bedrijf waar u werkt?

 • Er spelen momenteel wel wat dingen bij het ministerie dat ze de basis zorg willen gaan inkorten, maar baby's zullen er altijd geboren worden.

Vraag 24: Welk advies zou u iemand geven die net in dit beroep begonnen is?

 • Bedenk je goed van te voren dat het hard werken is, vaak ook met de feestdagen, altijd 8 tot 10 dagen achter elkaar van gemiddeld 6 uur per dag en dat je van de ene op de andere moment in de auto kan zitten voor een bevalling of zorg.